Privacy verklaring

Algemeen

Paques verwerkt in het kader van haar dienstverlening  persoonsgegevens. Paques respecteert de privacy van haar klanten en relaties en houdt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het verwerken, beschermen en adequaat beveiligen van persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Paques te maken hebben.
 

Doel

In het kader van de dienstverlening van Paques of wanneer u anderszins contact heeft met Paques (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Paques), legt Paques de door u opgegeven gegevens mogelijkerwijs vast. Paques bewaart en verwerkt uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven.

Paques gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Paques of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat (naar het oordeel van Paques) naar de aard van het contact noodzakelijk is.

Cookies

Paques verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat Paques haar producten en diensten hier beter op kan afstemmen.

Paques maakt op haar website gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst met als doel data te verzamelen. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Paques inzicht in het gebruik, en kan ze deze statistieken toepassen voor het verbeteren van de website.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met Paques door het sturen van een e-mail naar:

Klacht

Mocht u van mening zijn dat gegevens niet worden verwerkt volgens de geldende wet- en regelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Paques behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Vertalingen

Deze verklaring is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Indien de Engelse versie verschillen vertoont met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandse versie leidend.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Paques Technology B.V.
T. de Boerstraat 24
8561 EL Balk
Nederland
Kamer van Koophandel 01035327
 
Versie: mei 2018